Tie Guan Yin 铁观音

Oolong tea from Fujian Province, China.