Tie Guan Yin 铁观音 50g/100g

Oolong tea from Fujian Province, China.